You are here: Лікування Лікувальні чинники

Трускавець – бальнеологічний курорт, основними лікувальними чинниками якого є природні мінеральні води. Для питного лікування застосовуються нижченаведені джерела.

1. “Нафтуся” – сульфатно-гідрокарбонатна магнієво-кальцієва слабо-мінералізована вода (концентрація солей не більше 0,8 г/л) слаболужньої реакції зі слабим запахом сірководню і незначним присмаком нафти. В невеликих кількостях вода містить вільну вуглекислоту, іони хлору, натрію, калію, кальцію, магнію, сульфатні іони а також органічні речовини типу бітумів, гумінів, низькомолекулярних жирних кислот, фенолів, та інших в досить значних кількостях (20-40 мг/л). Крім цього в ній наявні сліди міді, цинку, свинцю, заліза, алюмінію, марганцю та ряду інших мікроелементів. Автохтонна флора води представлена трьома специфічними групами мікроорганізмів: вуглеводеньокислюючими, сульфатвідновлюючими та тіоновокислими бактеріями. “Нафтуся” активізує процеси виділення сечі та жовчі, сприяє розвитку загальної адаптаційної реакції організму, що супроводжується підвищенням його неспецифічної резистентності.

2. “Марія”, джерело №1 (свердловина 7-к) сульфатно-хлоридна, натрієва з мінералізацією 2,7 г/л.

3. “Софія”, джерело №2 (свердловина 9-б) сульфатно-хлоридна, натрієва з мінералізацією 11,5 г/л

4. Джерело № 12 (свердловина 15 рк) сульфатна, кальцієво-навтрієва з мінералізацією 3,5 г/л. Тимчасово законсервоване.

Дані води застосовують при супутній патології травного тракту.
До природніх лікувальних чинників відноситься і застосування озокериту, який добувають з озокеритової шахти за 5 км від Трускавця. Озокерит складається з високомолекулярних парафінів та церезинів з домішками рідких масел та асфальтно-смолистих речовин. З усіх пелоїдів у нього найвищі теплолікувальні властивості. Встановлено, що озокерит володіє найбільшою теплоємністю, найменшою теплопровідністю та найбільшою теплоутримоючою здатністю, яка в 4 рази вища ніж у ілових грязів. Аплікації озокериту підвищують проникливість шкіри, мають протизапальну, знеболюючу дію, покращують гемодинаміку в уражених органах та сприяють розсмоктуванню патологічних змін в тканинах. Застосовують у вигляді аплікацій на ділянку ураженого органу.
Крім того, використовуємо різноманітні преформовані природні фізичні фактори та методи такі як, гальванізація, електрофорез, електростимуляція, діадинамотерапія, дарсонвалізація, аромотерапія, аерозольтерапія, трав'яні, масляні інгаляції тощо.